Utsunomiya Plant 11-2, Hiraide Kogyo Danchi, Utsunomiya, Tochigi 321-8651, Japan
Tel: +81-28-660-3000
Fax: +81-28-660-3033